Ds. C. Stelwagen - (.) Uitleg Romeinen en Galatenbrief - (2008-11-16) Rom. 8 vs 9 Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe