Ds. C. Stelwagen - (.) Uitleg Romeinen en Galatenbrief - (2008-10-26) Rom. 8 vs 5-6 Want die naar het vlees zijn, bedenken, dat des vleses is; maar die naar den Geest zijn, bedenken, dat des Geestes is