Ds. C. Stelwagen - (.) Uitleg Romeinen en Galatenbrief - (2008-07-06) Rom. 8 vs 3-4 Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees