Ds. C. Stelwagen - (.) Uitleg Romeinen en Galatenbrief - (2008-04-20) Rom. 8 vs 1-2 Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods