Ds. C. Stelwagen - (.) Uitleg Romeinen en Galatenbrief - (2008-01-27) Rom. 7 vs 14-26 Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde (.....) Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde