Ds. C. Stelwagen - (.) Uitleg Romeinen en Galatenbrief - (2007-10-28) Rom. 7 vs 7-13 En zonder de wet, zo leefde ik eertijds; maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven