Ds. C. Stelwagen - (.) Uitleg Romeinen en Galatenbrief - (2007-09-30) Rom. 7 vs 5-6 Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren; alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der letter