Ds. C. Stelwagen - (.) Uitleg Romeinen en Galatenbrief - (2007-09-16) Rom. 5 vs 6-8 Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven