Ds. C. Stelwagen - (.) Uitleg Romeinen en Galatenbrief - (2007-08-26) Rom. 7 vs 1-4 Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen, namelijk Desgenen, Die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden