Ds. C. Stelwagen - (.) Uitleg Romeinen en Galatenbrief - (2007-02-25) Rom 6. vs 12-14 Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade