Ds. C. Stelwagen - (.) Uitleg Romeinen en Galatenbrief - (2006-10-15) Rom. 6 vs 6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen