Ds. C. Stelwagen - (.) Uitleg Romeinen en Galatenbrief - (2006-07-09) Rom. 5 vs 21 Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot den dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onzen Heere