Ds. C. Stelwagen - (.) Uitleg Romeinen en Galatenbrief - (2006-07-02) Rom. 5 vs 20 Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde; en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest