Ds. C. Stelwagen - (.) Uitleg Romeinen en Galatenbrief - (2006-01-22) Rom. 5 vs 15 Doch niet, gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, want indien, door de misdaad van een, velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods, en de gave door de genade, die daar is van een mens Jezus Christus