Ds. C. Stelwagen - (.) Periode Elspeet 2006 - 2010 - Rom. 5 vs 06-08 Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven