Ds. C. Stelwagen - (.) Periode Elspeet 2006 - 2010 - Psalm 32 vs 5b (biddag) Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den HEERE; en Gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde