Ds. C. Stelwagen - (.) Periode Elspeet 2006 - 2010 - Joh. 21 vs 01-04 Na dezen openbaarde Jezus Zichzelven wederom den discipelen aan de zee van Tiberias