Ds. C. Stelwagen - (.) Periode Elspeet 2006 - 2010 - Hebr. 2 vs 14-15 En verlossen zou al degenen, die met vreze des doods, door al hun leven, der dienstbaarheid onderworpen waren