Ds. C. Stelwagen - (.) HG Vriezenveen HWBA 2010 - 2019 - 2014-09-14 Lukas 15 vs 21 En de zoon zeide tot hem; Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden