Ds. C. Stelwagen - (.) HG Vriezenveen HWBA 2010 - 2019 - 2014-04-06 Lukas 22 vs 61 - En de Heere, Zich omkerende, zag Petrus aan; en Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe Hij hem dit had voorzegd