Ds. C. Stelwagen - (.) HG Vriezenveen HWBA 2010 - 2019 - (2017-11-26) Lukas 1 vs 8-9 En het geschiedde, dat, als Zacharias het priesterambt bediende voor God, in de beurt zijner dagorde