Ds. C. Stelwagen - (.) HG Vriezenveen HWBA 2010 - 2019 - (2015-12-06) Jesaja 51 vs 1-3 Hoort naar Mij, gij, die de gerechtigheid najaagt, gij, die den HEERE zoekt! aanschouwt den rotssteen, waaruit gijlieden gehouwen zijt