Ds. C. Stelwagen - (.) HG Vriezenveen HWBA 2010 - 2019 - (2011-04-24) Matth. 28 vs 2 En ziet, er geschiedde een grote aardbeving; want een engel des Heeren, nederdalende uit den hemel, kwam toe, en wentelde de steen af van de deur