Ds. C. Stelwagen - (.) HG Valburg Homoet 2016 - 2019 - (2019-08-25) Mattheus 6 vs 9a - Gij dan bidt aldus; Onze Vader, Die in de hemelen zijt