Ds. C. Stelwagen - (.) HG Valburg Homoet 2016 - 2019 - (2019-07-14) Gal. 4 vs 6 En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten