Ds. C. Stelwagen - (.) HG Valburg Homoet 2016 - 2019 - (2019-06-23) 1 Korinthe 1 vs 26 - Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees (HA)