Ds. C. Stelwagen - (.) HG Valburg Homoet 2016 - 2019 - (2018-06-17) Lukas 7 vs 44a En Hij, Zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon; Ziet gij deze vrouw