Ds. C. Stelwagen - (.) HG Valburg Homoet 2016 - 2019 - (2018-03-30) Matth. 27 vs 46 En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende; ....Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten