Ds. C. Stelwagen - (.) HG Valburg Homoet 2016 - 2019 - (2018-03-11) Lukas 22 vs 54 En zij grepen Hem en leidden Hem weg, en brachten Hem in het huis des hogepriesters. En Petrus volgde van verre