Ds. C. Stelwagen - (.) HG Valburg Homoet 2016 - 2019 - (2017-12-25) 2 Korinthe 8 vs 9 Want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden