Ds. C. Stelwagen - (.) HG Valburg Homoet 2016 - 2019 - (2017-11-19) Lukas 1 vs 8-9 En het geschiedde, dat, als hij het priesterambt bediende voor God, in de beurt zijner dagorde