Ds. C. Stelwagen - (.) HG Valburg Homoet 2016 - 2019 - (2017-10-29) Hebr. 12 vs 5 Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heeren, en bezwijkt niet, als gij van Hem bestraft word