Ds. C. Stelwagen - (.) HG Valburg Homoet 2016 - 2019 - (2017-07-30) Filip. 3 vs 1-16 Doch, daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar denzelfden regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen