Ds. C. Stelwagen - (.) HG Valburg Homoet 2016 - 2019 - (2016-08-21) Rom. 1 vs 16-17 (b) Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof