Ds. C. Stelwagen - (.) Bijlagen - Uitgelicht - Ds. C. Stelwagen over Lukas 7 vs 44a En Hij, Zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon; Ziet gij deze vrouw