Ds. B. Van Leeuwen - 2017-12-26 Joh. 1 vs 11-12 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen