Ds. B. Van Leeuwen - 2017-12-17 Lukas 1 vs 77 (HA) Om Zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden