Ds. B. Van Leeuwen - 2017-09-17 Hebr. 7 vs 26a (HA) Want zodanig een Hogepriester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren