Ds. B. Van Leeuwen - 2017-07-16 NGB artikel 10 - De Godheid van de Heere Jezus Christus