Ds. B. Van Leeuwen - 2017-06-18 Gen. 14 vs 18-21 (Hebr. 7 vs 1-3) Want deze Melchizedek was koning van Salem, een priester des Allerhoogsten Gods