Ds. B. Van Leeuwen - 2017-05-07 Hebr. 6 vs 9-12 Opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zijt dergenen, die door geloof en lankmoedigheid de beloftenissen beerven