Ds. B. Van Leeuwen - 2017-04-16 Korinthe (1) 15 vs 19-20 Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen