Ds. B. Van Leeuwen - 2017-02-05 Hebr. 3 vs 15-19 Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet, gelijk in de verbittering geschied is