Ds. B. Van Leeuwen - (2017-12-17) Lukas 1 vs 77 -HA- Om Zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden