Ds. B. Van Leeuwen - (2017-09-17) Hebr. 7 vs 26a -HA- Want zodanig een Hogepriester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren