Ds. B. Van Leeuwen - (2017-09-10) Hebr. 7 vs 25 - Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden