Ds. B. Van Leeuwen - (2017-07-16) NGB artikel 10 - De Godheid van de Heere Jezus Christus