Ds. B. Van Leeuwen - (2017-05-21) Hebr. 6 vs 16-18 Waarin God, willende den erfgenamen der beloftenis overvloediger bewijzen de onveranderlijkheid van Zijn raad