Ds. B. Van Leeuwen - (2017-04-16) 1 Korinthe 15 vs 19-20 Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen