Ds. B. Van Leeuwen - (2017-02-05) Hebr. 3 vs 15-19 Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet, gelijk in de verbittering geschied is